Stacks Image 85
Boys action is als Stichting Arnhems Theater voor Amateurdans ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 815820598.

Bestuursleden:
Voorzitter - Elise Boom
Penningmeester - Kim van den Boom
Secretaris - George Lowiessen
Artistieke en technische leiding - Mischa Boom
Adviseur talent ontwikkeling - Wil Boom
Bestuurslid - Ed Wubbe (beschermheer)
Contact adres:
Boys Action
Cronjéstraat 5
6814 AG Arnhem
email contact

Bankrekening t.n.v. Boys Action
IBAN: NL96 INGB 0009 3084 49
BIC: INGBNL2A

Telefoonnummers:
Elise Boom: 0633974477
Wil Boom: 0681815877

Facilitaire ondersteuning en studio locatie:
ArtEZ Dansacademie
Onderlangs 9
6812 CE Arnhem